Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2019

bitemyneck
21:19
A jak człowiek ma zadrę w sercu to jest nieszczęśliwy.
— starsza Pani na poczcie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
bitemyneck
21:18
Bo choćby nawet cały świat rzucał w ciebie kamieniami, to jeżeli mama stoi po twojej stronie, nic ci się nie stanie.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
bitemyneck
21:16
Przypuszczam, że to, co pociągało mnie w niej najbardziej, to jej iście dziecięcy zachwyt, w który wpadała, gdy ze mną była. To, jak na mnie patrzyła. Jak mnie dotykała. Mówiła, że sprawiłem, iż poczuła się odnowiona. W jakiś dziwny sposób, jeżeli dotrzemy do sedna, po prostu było między nami coś niezwykłego. Kiedy się spotykaliśmy, świat jakby się zatrzymywał. Takiego uczucia nie znajduje się na co dzień.
— Minka Kent
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
bitemyneck
21:15
A potem te głupie gorące łzy zaczynały płynąć mi z oczu, a ja zaciskałam powieki i powtarzałam sobie, że niestety, tak to już jest, jak człowiek pozwala się komuś do siebie zbliżyć.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
bitemyneck
21:11
Nie, nie kochasz. Tylko tak myślisz. Nie wiesz nawet, co to miłość, bo nikt nigdy ci tego nie pokazał.
— Minka Kent
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

September 12 2019

bitemyneck
21:20

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

bitemyneck
21:16
8956 2cbd 390
bitemyneck
21:13
"A może to ona była moją wielką miłością" - myślę teraz. "Może po prostu byłem za głupi, żeby to zrozumieć".
— Jakub Żulczyk "Wzgórze Psów"

September 09 2019

bitemyneck
19:50
3700 c1ec 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajamaicanbeat jamaicanbeat
bitemyneck
19:49
4129 da0c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viasapnai sapnai
bitemyneck
19:46
“ (...) bo nie ma na świecie mienia większego niż mieć siebie nawzajem(..) Nie ma lepszego miejsca niż obok. ”
— — Wojciech Kuczok "Widmokrąg"
Reposted frombeatkazz beatkazz viablackatlass blackatlass
bitemyneck
19:39
0457 7840 390
Reposted fromwyczes wyczes viairmelin irmelin
bitemyneck
19:38
bitemyneck
19:36
5624 19cf 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
bitemyneck
19:35
5587 80f2 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

September 08 2019

bitemyneck
20:54
Boże, żeby tak móc być z tobą chociaż parę dni. Mówię ci, aż w głowie mi się kręci, kiedy zaczynam sobie wyobrażać, jak mogłoby nam być cudownie.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory
Reposted frompesy pesy viavacannes vacannes
bitemyneck
20:53
0734 8ae2 390
Reposted fromdelain delain viavacannes vacannes
bitemyneck
20:43
Patrzy Pani w niebo jakby za czymś bardzo tęskniła.
Uśmiecha się Pani a oczy są smutne.
bitemyneck
20:41
5589 b79d 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaelentarie elentarie

August 27 2019

bitemyneck
20:52
Kocham Cie, ale już Cie nie lubię.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl