Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2020

bitemyneck
21:52
Wrażliwość jest piękną i rzadką cechą. Kocham ją w sobie. Jednak przychodzą takie dni, w których przeżywanie czegoś z nią staje się dla mnie cholernie ciężkie.
— Aleksandra Nawój
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamydiscovery mydiscovery
bitemyneck
21:43
Z kim rozmawiasz w Twojej głowie?
Sponsored post
soup-sponsored
04:52
 
 
Reposted bynesraitMrCoffetimmoemrocznakatiabananananabananananabanananana

June 27 2020

bitemyneck
18:45
Brakuje mi tych ciepłych letnich nocy z rozdygotanym emocjami wnętrzem.

June 24 2020

bitemyneck
19:14
4952 14bf 390
Reposted frommaybeyou maybeyou viamydiscovery mydiscovery
bitemyneck
19:06
5714 5975 390
Julian Tuwim
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viamydiscovery mydiscovery
bitemyneck
19:03
5598 6b3d 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viasentymentalna sentymentalna
bitemyneck
19:03

June 23 2020

bitemyneck
22:04
To, co czuję jest dla Ciebie nieużyteczne, wiem. Ale kiedyś będziesz miał wiele rzeczy za sobą i mało przed sobą. Będziesz może szukał wśród wspomnienia jakiegoś oparcia, czegoś, od czego zaczyna się rachubę lub na czym się ją kończy. Będziesz już całkiem inny i wszystko będzie inne, i nie wiem, gdzie będę, ale to nie ważne. (...)

Pomyśl wtedy, że mogłeś mieć moje sny i głos i troski i nieznane mi jeszcze pomysły. I moją niecierpliwość i nieśmiałość, że w taki sposób mogłeś mieć świat po raz drugi. A kiedy będziesz tak myślał, nie ważne będzie, żeś nie umiał, czy nie chciał tego mieć. (...) Ważne będzie tylko, że byłeś moją słabością i siłą, utratą i odzyskaniem, światłem, ciemnością, bólem – to znaczy życiem…

Będziesz trwał w pyle, w który zmieni się moja pamięć zatrzymana na zawsze, silniejsza niż czas, niż gwiazdy, silniejsza niż śmierć… (...) Milczysz? To dobrze. Nie mów „zapomnij”. Nie mów tak. Jesteś przecież rozumnym mężczyzną.

Więc gdybym zapomniała, to nie byłabym już ja, bo Ty wszedłeś we wszystkie moje rzeczy, zmieszałeś się z najdawniejszymi wspomnieniami, doszedłeś tam, gdzie nie ma jeszcze myśli, gdzie nie rodzą się nawet sny. I gdyby ktoś wydarł Cię ze mnie, zostałaby pustka, jak gdyby nigdy mnie nie było… (...) Chciałam o Tobie zapomnieć, jednak gdy patrzyłam na Błękitną Ziemię, było tak, jakbym patrzyła na Ciebie. Bo Ty jesteś wszędzie, gdzie patrzę.
— Stanisław Lem "Obłok Magellana"
Reposted fromIriss Iriss viaKejstyna Kejstyna
bitemyneck
22:00
4911 7d3d 390
Reposted fromKejstyna Kejstyna

June 15 2020

bitemyneck
21:05
3093 2a65 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
bitemyneck
21:03
bitemyneck
21:00
Rozmyślam coraz częściej
od pewnego wieczoru,
że chyba moje szczęście
bywa zielonego koloru.

Więc niech ta zieleń we mnie rośnie
i niech mnie zewsząd otoczy
drapieżnie, zachłannie, miłośnie —
zieleń, jak twoje oczy.

— Władysław Broniewski.
Reposted frommaybeyou maybeyou
bitemyneck
21:00
Nie chcę cię dotknąć
Boję się
Boję się twego bólu
Chcę ci zostawić twą samotność
A swą obecność zmienić w czułość
Jesteśmy inni
Każde z nas
Ma swoje tajemnice ciemne
Kolczasty
Dziki
Suchy chwast
Nadzieje nadaremne
Spotkali się
Któryś tam raz
Śpiąca królewna ze ślepym królem
Chcę dać ci to
Co mogę dać
Czule
Czulej
Najczulej
— Jonasz Kofta.
Reposted frommaybeyou maybeyou

June 08 2020

bitemyneck
22:17
6977 e060 390
Reposted frombanitka banitka viamaybeyou maybeyou
bitemyneck
22:16
5158 2f32
Bogdan Ostromęcki
Reposted frommaybeyou maybeyou
bitemyneck
22:14
7968 2d86 390
Miles Johnston "Agony" 
Reposted frommaybeyou maybeyou
bitemyneck
22:10
5581 f821 390
Halina Poświatowska
Reposted frommaybeyou maybeyou
bitemyneck
22:08
4643 90ad 390
Pusta poezja.
Reposted frommaybeyou maybeyou

June 04 2020

bitemyneck
20:35
Reposted fromshakeme shakeme viaToshi Toshi

June 02 2020

bitemyneck
22:33
9377 5c24 390
Reposted frommaybeyou maybeyou viabajaderra bajaderra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...