Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2020

bitemyneck
21:26
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viarhubarbrr rhubarbrr
bitemyneck
21:24
4700 218c 390
Reposted frommaryjanejanis maryjanejanis viashakeme shakeme
bitemyneck
21:22
9788 2ea8 390
Reposted frommakle makle viashakeme shakeme
bitemyneck
21:19
2957 de37 390
Reposted frommakle makle viaMezame Mezame

March 25 2020

bitemyneck
20:51
7248 4bcd 390
Reposted fromhrafn hrafn viapiehus piehus
bitemyneck
20:49
Reposted fromshakeme shakeme viapiehus piehus

March 24 2020

bitemyneck
22:03
Czuł ją ciągle przy sobie; aż po czubki włosów wypełniony był owym dziwnym, cięższym od ołowiu, boleśniejszym od męki umierania, słodszym od najpiękniejszych wierszy uczuciem, jakie daje noc z kimś, na kogo czekało się przez tysiące chwil, kogo pragnęło się przez wiele bezsennych nocy, kogo widziało się w każdej na ulicy spotkanej twarzy, kogo oczekiwało się przy każdym pukaniu do własnych drzwi; przez kogo nienawidziło się nieba, ziemi i ludzi; i przez kogo kochało się wszystko.
— M. Hłasko
Reposted fromumorusana umorusana viasoko soko
bitemyneck
22:01
Mieć kogoś, kto by mnie rozumiał - oto moja jedyna potrzeba życiowa.
— Gabriel García Márquez - "Miłość w czasach zarazy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarhubarbrr rhubarbrr
bitemyneck
21:58
Życzę Ci dobrze. Gdziekolwiek teraz jesteś w swoim życiu.

March 10 2020

bitemyneck
22:48
Chcę Cię tylko zobaczyć i pogadać chwilę, zobaczyć Twoje oczy, które tak uwielbiam i widzieć jak się śmiejesz, usłyszeć jak mnie zawstydzasz, bo wiem, że to lubisz i po prostu być przy Tobie.
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viarhubarbrr rhubarbrr
bitemyneck
22:46
”Ciekawe czy kiedykolwiek myślimy o sobie w tej samej chwili.”
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viaimpulsivee impulsivee
bitemyneck
22:45
Myślę, że będę za tobą tęsknić na zawsze ...
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs
bitemyneck
22:43
Jest piąta rano. Obudziłem się, chociaż nie zadzwonił budzik. Obudziłem się, ponieważ moje myśli krzyczą głośno, a żadna z nich nie życzy mi dobrze.
— David Levithan
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapomruki pomruki
bitemyneck
22:40
8066 b7ae 390
Reposted fromharridan harridan viafreeway freeway

March 08 2020

bitemyneck
19:39
Jak się nazywa to uczucie w głowie, uczucie tęsknego żalu, że rzeczy są takie, jakie najwyraźniej są?
– Chyba smutek, panie.
— Terry Pratchett "Mort"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaavooid avooid
bitemyneck
19:21
Rozpierdala mnie od środka.  A wiesz o tym, tylko Ty.  W ten sposób, część mojego chaosu powierzam Tobie. Daje mi to czas i nadzieję, że może, jakoś to bedzie... Przez kolejne dni, tygodnie, czas potrzebny do tego by znow ze soba rozmawiac. Puki znów będzie nam dane się zrozumieć.
Reposted fromtomusterup tomusterup

March 07 2020

bitemyneck
21:27
Nie ma Cię, ale biorę Cię pod uwagę. Cały czas.

— On
Reposted fromtake-care take-care viapierdolony pierdolony
18:26
bitemyneck
17:28
(...) moja przeszłość niczego mnie nie nauczyła. Nie dała mi ani spokoju, ani żalu, ani nienawiści. Dała mi tylko powroty do spraw, które jeszcze się buntują. Moja przeszłość nie dała mi nawet mądrych wniosków.
— Zofia Bystrzycka "Opowiadania sentymentalne"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahrafn hrafn

March 06 2020

21:56
9638 678c 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viapyotrus pyotrus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl