Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2018

bitemyneck
19:52
7872 ae7c 390
Reposted fromowlmarcia owlmarcia viaheartbreak heartbreak
bitemyneck
19:34
4505 15ab 390
Reposted fromtvseries tvseries viaheartbreak heartbreak

December 17 2017

14:25
3056 6962 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaheartbreak heartbreak
bitemyneck
14:21
8466 be49 390
Reposted frombanitka banitka viaheartbreak heartbreak

December 16 2017

bitemyneck
19:49
Ale mężczyzna kontroluje swój gniew. Nie jest jego niewolnikiem. Jeśli mu się poddaje, kiedy pozwala mu sobą rządzić, przestaje być mężczyzną. Im jestem starszy, tym bardziej rozumiem, że w związku nie ma czegoś takiego, jak wygrana kłótnia. Zawsze przegrywają obie strony. Moment, kiedy ktoś cię wkurwia i jako pierwszy zadajesz cios, znaczy, że już przegrałeś. To znaczy, że przyznajesz, że nie jesteś dostatecznie bystry, aby rozwiązać ten problem głową.
https://pokolenieikea.com/2016/12/14/co-to-dzisiaj-znaczy-byc-mezczyzna-czyli-dlaczego-jestesmy-tacy-popierdoleni/
Reposted bychar47congrevekwasmiloszcatherineeefischikellacontigo

November 30 2017

bitemyneck
14:53
3634 66aa 390
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viadobby dobby
bitemyneck
14:51
4258 45cc 390
Reposted fromtress tress viadobby dobby
bitemyneck
14:48
Więc zamknij usta zanim się potkniesz i wyjdź stąd szybko, bo nigdy więcej cię już nie dotknę
— W.E.N.A.
Reposted frommefir mefir viadobby dobby
bitemyneck
14:43
2162 5a5e 390
Jacek Podsiadło - "Nigdy w życiu"
bitemyneck
14:38
7655 6f8f 390
Reposted fromparafina parafina viasleeplessnight sleeplessnight
bitemyneck
14:28
6555 c306 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viaheartbreak heartbreak

November 12 2017

bitemyneck
18:41
1019 c3d8 390
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viaheartbreak heartbreak
bitemyneck
18:06
3552 af3b 390
Reposted fromEkran Ekran viaheartbreak heartbreak
bitemyneck
18:06
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viaheartbreak heartbreak
bitemyneck
18:03
4619 81af 390
bitemyneck
18:02
9209 117c 390
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viarajska rajska

November 02 2017

bitemyneck
16:19
5619 7453 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viacongreve congreve
bitemyneck
16:13

October 10 2017

bitemyneck
16:04
bitemyneck
16:00

Zrozumie pan ten impuls, który każe w szlachetnym zaślepieniu, zbliżyć się do istoty pod każdym względem nieodpowiedniej (...) od której można się spodziewać jedynie przykrości, i w taką istotę, wbrew oczywistości, wcielić własny ideał, własne marzenie, skupić na niej własne nadzieje, korzyć się przed nią, kochać ją przez całe życie, nie wiedząc nawet za co.

— Fiodor Dostojewski - Biesy
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viabylejaka bylejaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl