Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

bitemyneck
21:20
Beksa.
bitemyneck
21:12
bitemyneck
21:05
0326 7322 390
Reposted fromsonaive sonaive viaszydera szydera
bitemyneck
20:55
bitemyneck
19:44
Niech przyśnią się wakacje, co wiecznie będą trwać; leżę w samym słońcu, mam dwanaście lat.
— Waglewski Fisz Emade, Wakacje

July 16 2017

bitemyneck
17:39
Trzymam za słowo.  Za włosy też potrzymam. 

July 15 2017

bitemyneck
19:45
 Nie musimy tracić benzyny na tak zbędne rzeczy, jak powitania, pożegnania, buziaki, podawania ręki, uściski. Żadne z nas nie analizuje tej sytuacji, nie obraca jej w głowie, nie myśli o niej. Jesteśmy dla siebie odpoczynkiem. Jak spacer.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk
bitemyneck
11:20
Mam nadzieję, że ona ma mają wrażliwość. 
bitemyneck
11:13
bitemyneck
11:09
0027 1a25 390
Reposted from21gramow 21gramow viaheartbreak heartbreak
bitemyneck
10:23
bitemyneck
10:10

https://www.youtube.com/watch?v=OjSqe0lEhcQTak to on. Tak to on. Tak, tak, to on.
bitemyneck
08:40
Dom to miejsce, gdzie dusza rozbiera się do naga. Dom to miejsce, gdzie można zdjąć maskę i dać się domowi pogłaskać po policzku. Dom kołysze do snu. Dom nie ocenia, nie rozlicza, dom kocha bezwarunkowo i bezinteresownie. Tylko dom tak kocha. Jeśli jest prawdziwym domem.
— Agnieszka Kacprzyk - Klinika kukieł
Reposted fromkalesony-dziadka kalesony-dziadka

July 14 2017

bitemyneck
16:19
Czasem wyglądam w lustrze jak milion dolarów. Czasem jak jeden zmięty dolar, do którego przykleiła Ci się w kieszeni guma do żucia. Zaakceptowanie tego faktu jest prawie tak przełomowym wydarzeniem życiowym jak nauczenie się tabliczki mnożenia.
Reposted frommadeliine madeliine viafoodforsoul foodforsoul
bitemyneck
12:36
4734 415a 390
Reposted frombylejaka bylejaka

July 13 2017

bitemyneck
18:36
0864 aae1 390
Reposted fromscorpix scorpix viasoundofsilence soundofsilence
18:30
9967 4262 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabylejaka bylejaka
bitemyneck
17:05
9274 6cf7 390
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viaumierajstad umierajstad
bitemyneck
17:03
1934 8a84 390
Reposted fromcatscradle catscradle viabylejaka bylejaka
bitemyneck
15:30
Zostań, nie powiem ci
Że to miłość
Choć jesteś wszystkim czego w życiu trzeba mi
— KORTEZ
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl