Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

bitemyneck
21:51
bitemyneck
21:35
- Uważaj na siebie - radzę Jej jeszcze, z całego serca. Nie chcę, aby ktokolwiek Ją zadeptał. Niech Ona depcze. Niech idzie. - Uważam na siebie i Ty też na siebie uważaj. I bądź szczęśliwy - odpowiada.
— Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
bitemyneck
21:34
bitemyneck
21:20
Beksa.
bitemyneck
21:12
bitemyneck
21:05
0326 7322 390
Reposted fromsonaive sonaive viaszydera szydera
bitemyneck
20:55
bitemyneck
19:44
Niech przyśnią się wakacje, co wiecznie będą trwać; leżę w samym słońcu, mam dwanaście lat.
— Waglewski Fisz Emade, Wakacje
bitemyneck
21:51
bitemyneck
21:35
- Uważaj na siebie - radzę Jej jeszcze, z całego serca. Nie chcę, aby ktokolwiek Ją zadeptał. Niech Ona depcze. Niech idzie. - Uważam na siebie i Ty też na siebie uważaj. I bądź szczęśliwy - odpowiada.
— Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
bitemyneck
21:34
bitemyneck
21:20
Beksa.
bitemyneck
21:12
bitemyneck
21:05
0326 7322 390
Reposted fromsonaive sonaive viaszydera szydera
bitemyneck
20:55
bitemyneck
21:35
- Uważaj na siebie - radzę Jej jeszcze, z całego serca. Nie chcę, aby ktokolwiek Ją zadeptał. Niech Ona depcze. Niech idzie. - Uważam na siebie i Ty też na siebie uważaj. I bądź szczęśliwy - odpowiada.
— Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
bitemyneck
21:34
bitemyneck
21:20
Beksa.
bitemyneck
21:12
bitemyneck
21:05
0326 7322 390
Reposted fromsonaive sonaive viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl