Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 30 2017

16:27
3316 e317 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viatarczyn tarczyn

August 22 2017

bitemyneck
18:23
6062 212e 390

August 19 2017

bitemyneck
14:46

August 16 2017

bitemyneck
18:04
bitemyneck
18:01
8370 a229 390
Reposted frommhsa mhsa viasoundofsilence soundofsilence

August 14 2017

bitemyneck
16:57
chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach
chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz
i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę
do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki
— Kaja Kowalewska
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viacongreve congreve
bitemyneck
16:54
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viamalazadymiara malazadymiara

August 04 2017

bitemyneck
20:10
Wpajałem jej: mierz wysoko.
Strzeliła mi w łeb.
— Lec
Reposted fromwstydem wstydem vialovesweets lovesweets

August 02 2017

bitemyneck
15:07

July 26 2017

bitemyneck
18:50
bitemyneck
18:45
bitemyneck
18:42

https://www.youtube.com/watch?v=u5sHldnP6NU

Ty, ty mnie dobrze znasz, wszystko o mnie wiesz
Wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie.
<3

July 21 2017

bitemyneck
21:51
bitemyneck
21:35
- Uważaj na siebie - radzę Jej jeszcze, z całego serca. Nie chcę, aby ktokolwiek Ją zadeptał. Niech Ona depcze. Niech idzie. - Uważam na siebie i Ty też na siebie uważaj. I bądź szczęśliwy - odpowiada.
— Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
bitemyneck
21:34
bitemyneck
21:20
Beksa.
bitemyneck
21:12
bitemyneck
21:05
0326 7322 390
Reposted fromsonaive sonaive viaszydera szydera
bitemyneck
20:55
bitemyneck
19:44
Niech przyśnią się wakacje, co wiecznie będą trwać; leżę w samym słońcu, mam dwanaście lat.
— Waglewski Fisz Emade, Wakacje
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl