Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

bitemyneck
15:11
Brawo Mistrzu! :D

June 26 2017

bitemyneck
19:34
6191 8da0 390
bitemyneck
19:23
Lubię kiedy piosenka pasuje do sytuacji i niemiłosiernie tyra mi umysł.
Reposted frommefir mefir viaplugss plugss
bitemyneck
18:47
Znam Cię totalnie inaczej niż wszyscy inni.
bitemyneck
18:23

"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają w jej oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'."

Władysław Broniewski "Pamiętnik"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaDreamsMayCome DreamsMayCome

June 25 2017

bitemyneck
17:38
3740 13fc 390

June 16 2017

bitemyneck
17:33
5114 e4d0 390
Reposted fromdozylnie dozylnie viaheartbreak heartbreak

June 14 2017

bitemyneck
21:51
3672 ad99 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasarazation sarazation
bitemyneck
14:26
Jesteś napadem szaleństwa chwilowym
Co zdarza się w jednej z tych sekund przed snem
Jesteś wnętrzności rozstrojem i przykrym 
Migotem zastawek powieką co drży

Jesteś tą nutą z najniższych rejestrów
Co wwierca się w umysł głęboko
Krwią, co wzburzona z impetem uderza
Potwornym w mej żyły falochron 
— Hey
Reposted frompastelina pastelina viapiksele piksele
bitemyneck
14:25
Reposted fromlifeless lifeless viagdziejestola gdziejestola
bitemyneck
14:21
7549 8a03 390
always
Reposted fromniee niee viaheartbreak heartbreak
bitemyneck
14:15
bitemyneck
14:03

Milczy, bo milczy, ale wszystko widzi.
     

— F. Dostojewski, Bracia Karamazow
Reposted frompiksele piksele viaheartbreak heartbreak
bitemyneck
14:02
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaheartbreak heartbreak
bitemyneck
11:36

June 12 2017

bitemyneck
19:27

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
bitemyneck
11:23
O kobietach Lew Tołstoj mówił dużo i chętnie, lecz z ordynarnością rosyjskiego chłopa. Dziś zapytał Czechowa: – Pan w młodości dużo jebał się? Czechow coś burknął niezrozumiale, Tołstoj zaś w zamyśleniu powiedział: Ja byłem nieprześcigniony
— Maksim Gorki
Reposted fromBozyBicz BozyBicz
bitemyneck
10:56
17 minut rozmowy przez  telefon, zadziałało lepiej niż, kawa i xanax.
— płacz.
Reposted fromBozyBicz BozyBicz
bitemyneck
10:52
Wczoraj nie chciałem z tobą nawet rozmawiać. Dziś kupiłbym Ci cały świat.
— VKSM
Reposted fromBozyBicz BozyBicz
bitemyneck
10:52
Żebym ja Ciebie nie kochał, byłbym ja wolny jak wiatr w polu ..
— za dużo betonu, duszę się.
Reposted fromBozyBicz BozyBicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl