Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

bitemyneck
14:03

Milczy, bo milczy, ale wszystko widzi.
     

— F. Dostojewski, Bracia Karamazow
Reposted frompiksele piksele viaheartbreak heartbreak
bitemyneck
14:02
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaheartbreak heartbreak
bitemyneck
11:36

June 12 2017

bitemyneck
19:27

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
bitemyneck
11:23
O kobietach Lew Tołstoj mówił dużo i chętnie, lecz z ordynarnością rosyjskiego chłopa. Dziś zapytał Czechowa: – Pan w młodości dużo jebał się? Czechow coś burknął niezrozumiale, Tołstoj zaś w zamyśleniu powiedział: Ja byłem nieprześcigniony
— Maksim Gorki
Reposted fromBozyBicz BozyBicz
bitemyneck
10:56
17 minut rozmowy przez  telefon, zadziałało lepiej niż, kawa i xanax.
— płacz.
Reposted fromBozyBicz BozyBicz
bitemyneck
10:52
Wczoraj nie chciałem z tobą nawet rozmawiać. Dziś kupiłbym Ci cały świat.
— VKSM
Reposted fromBozyBicz BozyBicz
bitemyneck
10:52
Żebym ja Ciebie nie kochał, byłbym ja wolny jak wiatr w polu ..
— za dużo betonu, duszę się.
Reposted fromBozyBicz BozyBicz
bitemyneck
10:50
Bezimienna istoto, poczułaś jej gniew.|
Opuściłaś mętne akwarium. Ona nakarmiła jego próżność. Zbyt słodko, ty widzisz. Zbyt słodko. Trwać nie będzie to wiecznie, przygotuj się. Myślisz nocą, co Cię czeka ?
Jestem, pamiętaj. Czekam. Będę.
— Ty wiesz, Ty wiesz. Zero słow.
Reposted fromBozyBicz BozyBicz

June 08 2017

bitemyneck
15:51
Play fullscreen
A twoje usta się błyszczały jak lipcowe czereśnie
bitemyneck
12:47
3230 c074 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viatarczyn tarczyn
bitemyneck
12:47
6200 7e98 390
Reposted fromIriss Iriss viatarczyn tarczyn
bitemyneck
12:39
Ja bez żalu świat bym podpalił, gdybym miał Cie stracić.
— Zawsze krok przed wszystkimi.
Reposted fromBozyBicz BozyBicz viacongreve congreve
bitemyneck
12:34
1199 8d4b 390
water
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex viarajska rajska

May 27 2017

bitemyneck
21:10
Twarde jest serce, które nigdy nie kochało w maju.
— Geoffrey Chaucer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyu myu
bitemyneck
21:02
Reposted fromkrzysk krzysk viabylejaka bylejaka

May 26 2017

bitemyneck
22:19
fajnie byłoby usłyszeć Cię przed snem.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaboli boli
bitemyneck
22:11
Jeszcze raz
— chciałabym

May 25 2017

bitemyneck
19:06
7164 5475 390
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromrol rol viaJakisproblem Jakisproblem
bitemyneck
19:04
0271 481b 390
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaJakisproblem Jakisproblem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl