Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

bitemyneck
19:04
0271 481b 390
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaJakisproblem Jakisproblem
bitemyneck
18:50
Reposted fromjasminum jasminum viaszydera szydera

May 24 2017

bitemyneck
20:37
7349 da46 390
Reposted frommyu myu viacongreve congreve
bitemyneck
20:36
Podarowałeś mi coś, co nawet trudno nazwać. Poruszyłeś we mnie coś, o istnieniu czego nawet nie wiedziałam. Jesteś i zawsze będziesz częścią mojego życia. Zawsze.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromopenyoureyes openyoureyes
bitemyneck
20:00
1235 d50e 390
"Jak Ogien" - Sara Lovestam
Reposted fromLittleGrey LittleGrey viacatherineee catherineee
bitemyneck
19:57
5114 e4d0 390
Reposted fromdozylnie dozylnie viacatherineee catherineee
bitemyneck
19:45
(...) jak dużo powiedzieć, a nic nie powiedzieć, jak się śmiać, gdy w środku nie do śmiechu, jak w coś wierzyć, gdy w nic się nie wierzy, (...). 
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabylejaka bylejaka
19:44
6242 43a9 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viarajska rajska
bitemyneck
19:43
Reposted frombluuu bluuu viarajska rajska
bitemyneck
19:41
1265 0674 390
Reposted fromtwice twice viaescapism escapism

May 19 2017

bitemyneck
21:37
Nigdy, nigdy nie żałuj, że zrobiłaś cokolwiek, jeśli robiąc to, byłaś szczęśliwa.
— Dorotea de Spirito
bitemyneck
21:28

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viatomusterup tomusterup
bitemyneck
21:27
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Reposted fromScarletWolf ScarletWolf viatomusterup tomusterup
bitemyneck
21:23
bitemyneck
21:21
5812 38a8 390
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo

May 18 2017

bitemyneck
18:14

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover

May 04 2017

bitemyneck
18:30
4467 df0a 390
bitemyneck
18:30
Nie przewrócę się, nawet się kurwa nie potknę.
— Maja Lidia Kossakowska – Siewca Wiatru
bitemyneck
18:25
4473 138d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacongreve congreve
bitemyneck
18:21
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw
Reposted fromrawwwr rawwwr viacongreve congreve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl