Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2017

bitemyneck
14:53
3634 66aa 390
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viadobby dobby
bitemyneck
14:51
4258 45cc 390
Reposted fromtress tress viadobby dobby
bitemyneck
14:48
Więc zamknij usta zanim się potkniesz i wyjdź stąd szybko, bo nigdy więcej cię już nie dotknę
— W.E.N.A.
Reposted frommefir mefir viadobby dobby
bitemyneck
14:43
2162 5a5e 390
Jacek Podsiadło - "Nigdy w życiu"
bitemyneck
14:38
7655 6f8f 390
Reposted fromparafina parafina viasleeplessnight sleeplessnight
bitemyneck
14:28
6555 c306 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viaheartbreak heartbreak

November 12 2017

bitemyneck
18:41
1019 c3d8 390
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viaheartbreak heartbreak
bitemyneck
18:06
3552 af3b 390
Reposted fromEkran Ekran viaheartbreak heartbreak
bitemyneck
18:06
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viaheartbreak heartbreak
bitemyneck
18:03
4619 81af 390
bitemyneck
18:02
9209 117c 390
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viarajska rajska

November 02 2017

bitemyneck
16:19
5619 7453 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viacongreve congreve
bitemyneck
16:13

October 10 2017

bitemyneck
16:04
bitemyneck
16:00

Zrozumie pan ten impuls, który każe w szlachetnym zaślepieniu, zbliżyć się do istoty pod każdym względem nieodpowiedniej (...) od której można się spodziewać jedynie przykrości, i w taką istotę, wbrew oczywistości, wcielić własny ideał, własne marzenie, skupić na niej własne nadzieje, korzyć się przed nią, kochać ją przez całe życie, nie wiedząc nawet za co.

— Fiodor Dostojewski - Biesy
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viabylejaka bylejaka

September 05 2017

bitemyneck
13:12
Wydajesz mi się zamarzniętą falą. Taką, którą mróz ściął zimnem w chwili najwyższego uniesienia.
— HARDA. w punkt
Reposted fromniezwyykla niezwyykla viagdziejestola gdziejestola
bitemyneck
12:35
WOLAŁBYM TAK
Ona od poniedziałku po piątek wolałaby nie.
Ale w piątkowy wieczór i sobotę oraz
niedzielę, wszystko zdaje się
możliwe. Choć na każde pytanie odpowiada: "nie wiem",
jednak pachnie życzliwiej. To jest takie proste:
jest weekend, przecież już nie trzeba się bać,
więc chodzę za nią i wolałbym tak.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromthealex thealex viapoppyseed poppyseed
11:33
3038 5789
Reposted fromsofuckingchuffed sofuckingchuffed viatulele tulele

August 30 2017

bitemyneck
16:48
5786 179b 390
bitemyneck
16:32
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
http://kobietanakonkretach.pl/jak-stworzyc-milosc/
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl