Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

bitemyneck
14:20
Tonę pod ciężarem tego wszystkiego.
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir
bitemyneck
14:00
- Jaka jest różnica? - zapytałam go. - Pomiędzy miłością swojego życia a bratnią duszą? - Jedno jest wyborem, a drugie nie. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viacatherineee catherineee

March 10 2017

bitemyneck
18:41
Drzazga mojej wyobraźni czasem zapala się od słowa.
— Halina Poświatowska

March 07 2017

bitemyneck
20:02
8560 0a9d 390
osiecka.
Reposted fromrol rol viabylejaka bylejaka
bitemyneck
19:52
Reposted fromzielono zielono viaumierajstad umierajstad

March 03 2017

17:50
2179 37d6
Reposted fromdrozdzi drozdzi viakaat kaat
bitemyneck
17:46
 Nie musimy tracić benzyny na tak zbędne rzeczy, jak powitania, pożegnania, buziaki, podawania ręki, uściski. Żadne z nas nie analizuje tej sytuacji, nie obraca jej w głowie, nie myśli o niej. Jesteśmy dla siebie odpoczynkiem. Jak spacer.
— Jakub Żulczyk

March 02 2017

bitemyneck
22:17
8622 5387 390
Reposted fromqueenie-eye queenie-eye viatulele tulele
bitemyneck
21:57
bitemyneck
21:56
1332 25e7 390
Reposted fromjustMeee justMeee viasweetnothingg sweetnothingg
bitemyneck
21:55
Są podobno takie kobiety, w obecności których mężczyźni gwałtownie zaczynają się czuć mężczyznami i z całą pewnością są mężczyźni, przy których kobieta czuje się przede wszystkim kobietą. Nie ma mocnych na różnicę płci.
— Joanna Chmielewska
Reposted fromflorentyna florentyna viasweetnothingg sweetnothingg
bitemyneck
21:32
Ciekawa kobieta to nie lalunia. Interesująca kobieta to przeciwnik, osobowość
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromBotwinka Botwinka viacatherineee catherineee
bitemyneck
12:16

March 01 2017

bitemyneck
16:09
 „Wino się pije,
Piwo się żłopie,
a wódę to tylko się chla.
Panny się liże,
Damy się gwałci,
a w dziwki to tylko się pcha”.
(18 II 1933)
— Witkacy
Reposted fromkyte kyte viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
bitemyneck
16:08
7016 3c29 390
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viacatherineee catherineee

February 26 2017

bitemyneck
21:32
4581 742a 390
Ślepnąc od świateł, Jakub Żulczyk
Reposted fromklopokot klopokot viatobecontinued tobecontinued
bitemyneck
21:23
4705 0e8b 390
bitemyneck
21:18
Zmęczony burz szaleństwem, jak statek pijany,
Już niczego nie pragnę, jeno wielkiej ciszy
I kogoś, kto zrozumie mój żal nienazwany,
Kogoś, kto mą bezsłowną tęsknotę usłyszy;

Kogoś, kto jasną duszą życie mi przepoi,
Iżbym w spokoju bożym wypoczął po męce,
Kogoś, kto rozszalałe serce uspokoi,
Kładąc na moje oczy miłosierne ręce.

Idę po szczęście swoje. Po ciszę. Do kogo?
Którędy? Ach, jak ślepiec! Zwyczajnie - przed siebie.
I wiem, że zawsze trafię, którą pójdę drogą,
Bo wszystkie moje drogi prowadzą do Ciebie.
— Julian Tuwim
Reposted fromsotired sotired viabylejaka bylejaka

February 23 2017

bitemyneck
17:29
7111 c7f6 390
napis w łazience na oddziale zamkniętym - zbiory własne
bitemyneck
17:22
4039 b411 390
Rupi Kaur "Mleko i miód"
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viastarryeyed starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl